Välkommen till oss på Bäcka Gård

Här driver vi vår veterinärpraktik parallellt med uppfödning av högklassiga tävlingshästar.

Vi har länge satsat på prestationsavel. Från början tog Helena själv upp unghästarna till elitnivå på tävlingsbanorna. Numera är det hela familjen som är involverad i tränings och tävlingsverksamheten samtidigt som samarbete sker med ett par internationella ryttare.

Numera samarbetar vi med flera förstklassiga ryttare

Från början satsade vi på prestationsavel där  Helena själv tog upp unghästarna till elitnivå på tävlingsbanorna, men numera samarbetar vi med flera förstklassiga ryttare som utbildar hästarna då Helena har utbildat sig till veterinär.

Många av våra uppfödningar som har varit ute och tävlat framgångsrikt med olika ryttare är sedan några år åter på gården för att fungera som läromästare åt våra döttrar Anna och Emelie samt verka i avel.

Våra unghästar utbildar vi nu tillsammans med våra barn samt ett par erkänt duktiga unghästutbildare. Unghästarna kan vara ute och tävla aktivt samtidigt som vi tar embryotransfer på några av dem.