Lupicor

lupicoLupicor var en hingst som presterade mycket bra i sporten och var deras kommande stjärna men som tyvärr gick bort i alldeles för tidig ålder.

Lux Z – Pilot – Cor de la Bryère

Född:1995  Mkh 173 cm

Uppfödare: E.H.  Schroembges, Swolgen, Holland

Ägare: Hans Horn, De Wiemselbach, Holland

Avgift: Förfrågan vid intresse

Lupicor, en av de högst rankade hingstarna i både Tysklands och Hollands avelsindex har tävlat framgångsrikt med Marco Kutscher. Hans fader, Lux, deltog i OS i Sydney och har vunnit Pulsar Crown tävlingar i både Valkenswaard och Cannes.

Lupicor är undan soet Jourdette S, som är så högt belönad på premiering som ett sto i Holland kan bli. Jourdette S, är en dotter till Westfalaren Pilot och hon tävlade framgångsrikt både nationellt och internationellt med fantastisk teknik och försiktighet innan hon började verka i avel.

Den i KWPN godkända hingsten Pitcher S, som tävlat framgångsrikt nationellt, är helbror med Jourdette S. Mödernelinjen har också gett den internationella tävlingshästen El Padrino (Jasper) som reds av Hansueli Sprunger och den godkända (KWPN) hingsten Letser (Lancer II)

På de tyska unghästmästerskapet 2005 kvalificerade sig tre hästar efter Lupicor till final, vilket är en stor framgång med tanke på den otroliga mängd hästar som deltog i mästerskapet. På KWPNs premiering i S’Hertogenbosch 2006 hade Lupicor flera avkommer som visade fina rörelser och fantastiska hoppegenskaper. En av dem, L’Esprit (Lupicor-Landgraf I) blev 2006 års champion.

Lupicors hemsida hos De Weimselbach

Comments are closed.