Hem

Hej och välkommen till oss på Bäcka Gård.

Här driver vi vår veterinärpraktik parallellt med uppfödning av högklassiga tävlingshästar.

Vi har länge satsat på prestationsavel. Från början tog Helena själv upp unghästarna till elitnivå på tävlingsbanorna. Numera är det hela familjen som är involverad i tränings och tävlingsverksamheten samtidigt som samarbete sker med ett par internationella ryttare.

Från början satsade vi på prestationsavel där  Helena själv tog upp unghästarna till elitnivå på tävlingsbanorna, men numera samarbetar vi med flera förstklassiga ryttare som utbildar hästarna då Helena har utbildat sig till veterinär.

Många av våra uppfödningar som har varit ute och tävlat framgångsrikt med olika ryttare är sedan några år åter på gården för att fungera som läromästare åt våra döttrar Anna och Emelie samt verka i avel.

Våra unghästar utbildar vi nu tillsammans med våra barn samt ett par erkänt duktiga unghästutbildare. Unghästarna kan vara ute och tävla aktivt samtidigt som vi tar embryotransfer på några av dem.

Vi har i år inte någon seminstation öppen för ankommande ston men du är välkommen med ditt sto för t ex dräktighetsundersökning eller andra veterinärbehandlingar.

För att beställa fryst semin från någon av våra hingstar kan du kontakt oss direkt eller höra av dig till ditt stos seminstation.

För att läsa mer om våra hingstar se under rubriken ”hingstar” och välj vilken du vill läsa om.

From our EU station here in Sweden it’s possible to order frozen semen of high quality all over the world.

Tornesch 1042 will be stationed in France at Haras de Couvains/ De Semilly in May and June 2016 and will be available with fresh chilled semen during that period in France. For more information in France please contact Sophie at +33233053144

For further information or to order frozen semen please contact Helena 0046-733220473 or Thomas at 0046-708780819

Tornesch 1042

Följ även våra hingstar Tornesch och Turmalin på deras facebook sidor.

Bäckgård är numera är en godkänd EU-station vilket bland annat innebär att du som kund får ökade möjligheter att välja utländska hingstar till ditt sto.

Välkomna till Bäckagård

/Veterinär
Helena Hugoson-Feldt och Thomas Feldt,
Bäcka Gård,
Helsingborg

Comments are closed.